Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

6193 8e08 500
Reposted fromchibipandachan chibipandachan viasavor savor
liaa
9797 9677 500
Reposted frompulperybka pulperybka viasavor savor
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
liaa
Reposted frombiru biru viavertheer vertheer
liaa
3849 913a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavertheer vertheer

June 05 2015

liaa
7528 9c59
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamrpaf mrpaf
liaa
0487 49b0 500
google poeta
Reposted fromfourtheye fourtheye viatentego tentego
liaa
1292 6ed4 500
Reposted fromkjuik kjuik viajareth jareth

June 04 2015

liaa
6357 c7b3 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viavolldost volldost

June 03 2015

liaa
5827 18af
Reposted fromadkagar adkagar viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

May 31 2015

liaa
Reposted frombruxa bruxa viatrustno1 trustno1
liaa
3003 8395 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viasavor savor
liaa
6812 0915
Reposted frommhsa mhsa viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
liaa
liaa
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
Reposted fromherside herside viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

May 29 2015

liaa

Dyktando

Jerzy w jeżyn wierzył moc Więc gdy przyszła ciemna noc Chyżo mężnie w las pobieżył (Las zaś rósł przy Białowieży) Zebrał jeżyn pełną krużę Zamrożone dodał róże Po czym włożył to do dzieży (Którą kupił był w Chodzieży) Zzuwszy z stóp swych żółte ciżmy Z żółcią zmieszał trochę piżma Wrzucił garść źrzałego zboża Urżnął żołądź ostrzem noża Móżdżek żołny wrzepił kobrze Różdżką strząsnął żebro bobrze Żagwią żgnął gżegżółkę w pierze Z etażerki dwa więcierze Zdjął i piegżę w nie włożywszy (Dziwak był to najprawdziwszy...) Żółwie smażyć jął na rożnie Gdy je podgrzał, wbił ostrożnie Żółtko, wszystko zmieszał w dzieży I rozdziawszy się z odzieży Legł żarliwie na rogoży O Północy żarcie spożył Nadto, choć dziś to przeżytek Gar żętycy zagryzł żytem Z tym przesadził wszakże Jerzy Wkrótce zszedł na jelit nieżyt Zdążył jeszcze przestrzec żonę "Nie żryj jeżyn, są skażone!" Lecz odpowiedz mi młodzieży Przez jeżyny Jerzy nie żył? 
Reposted fromreksi0 reksi0 viapl pl
liaa

May 27 2015

5453 74b6 500
Seriously?
Reposted fromlionessfeather lionessfeather viajagodova jagodova
liaa
2946 5798 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viasavor savor

May 24 2015

liaa
Reposted fromtotal1ty total1ty viasober sober

May 21 2015

liaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...